kongresi

 

 

Svi se kongresi do daljnjega odgađaju se zbog virusa Corona (COVID-19) !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K  O  N  G  R  E  S  I

 

   SIMPOZIJI - KONFERENCIJE -  SASTANCI - SEMINARI   

 

   N a d o l a z e ć i   d o g a đ a j i   

   A R C H I V A